Naslagwerken


Bestellen kan per e-mail aan frankcoene@skynet.be met vermelding van de gewenste EM-code(s). Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekening nr. BE47 3770 0096 4680 met vermelding van de code(s) wordt het bestelde per e-mail of wetransfer bezorgd.

 • Volkstelling 1839

   Hier komt de kaft van het boek

   Dit naslagwerk is het 5de uit een reeks van 5. Zoals de Volkstelling Jaar IV (28 juni 1796), 1814, 1818 en 1829 bestaat de publicatie eveneens uit 3 delen. Na het voorwoord volgt de analyse van de telling. Het cijfermateriaal wordt vergeleken met de cijfers uit de volkstelling uit 1814, 1818 en 1829. Daarna volgt de eigenlijke telling (11258 personen). Het geheel wordt afgesloten met een namenindex.

  Voor elke persoon werden volgende gegevens, indien in de bron vermeld, opgenomen:
 • wijk
 • huisnummer
 • naam en voornaam
 • geslacht
 • beroep
 • burgerlijke stand
 • geboorteplaats
 • geboortedatum
 • opmerkingen

  Bestelcode EM05: 8,00 € • Volkstelling 1829

   Hier komt de kaft van het boek

   Dit naslagwerk is het 4de uit een reeks van 5. Zoals de Volkstelling Jaar IV (28 juni 1796), 1814 en 1818 bestaat de publicatie eveneens uit 3 delen. Na het voorwoord volgt de analyse van de telling. Het cijfermateriaal wordt vergeleken met de cijfers uit de volkstelling uit 1814 en 1818. Daarna volgt de eigenlijke telling (10039 personen). Het geheel wordt afgesloten met een namenindex.

  Voor elke persoon werden volgende gegevens, indien in de bron vermeld, opgenomen:
 • wijk
 • huisnummer
 • aantal gezinnen per huis
 • aantal inwoners per huis
 • naam en voornaam
 • geslacht
 • leeftijd
 • beroep
 • geboorteplaats
 • opmerkingen, voornamelijk gegevens over het vertrek uit Zele

  Bestelcode EM04: 8,00 €


 • Volkstelling 1818

   Hier komt de kaft van het boek

   Dit naslagwerk is het het 3de uit een reeks van 5. Zoals de Volkstelling Jaar IV (28 juni 1796) en 1814 bestaat de publicaties eveneens uit 3 delen. Na het voorwoord volgt de analyse van de telling. Het cijfermateriaal wordt vergeleken met de cijfers uit de volkstelling van 1796 en 1814. Daarna volgt de eigenlijke telling (8088 personen). Het geheel wordt afgesloten met een namenindex.

  Voor elke persoon werden volgende gegevens, indien in de bron vermeld, opgenomen:

 • wijk
 • huisnummer
 • gezinsnummer
 • naam
 • geslacht
 • leeftijd
 • beroep of verwantschap
 • aankomst of vertrek in of uit Zele

  Bestelcode EM03: 8,00 € • Volkstelling 1814

   Hier komt de kaft van het boek

   Dit naslagwerk is het het 2de uit een reeks van 5. Zoals de Volkstelling Jaar IV (28 juni 1796) bestaat het eveneens uit 3 delen. Na het voorwoord volgt de analyse van de telling. Het cijfermateriaal wordt vergeleken met de cijfers uit de volkstelling van 1796. Daarna volgt de eigenlijke telling (6153 personen). Het geheel wordt afgesloten met een namenindex.

  Voor elke persoon werden volgende gegevens, indien in de bron vermeld, opgenomen:

 • wijk
 • huisnummer
 • eigenaar of huurder van het huis
 • naam
 • beroep
 • betaler van patentbelasting
 • het aantal kinderen jonger dan 12 jaar
 • aankomst of vertrek in of uit Zele

  Bestelcode EM02: 8,00 €

 • Volkstelling jaar IV (28 juni 1796)

   Hier komt de kaft van het boek

   Dit naslagwerk bestaat uit 3 delen: een voorwoord en analyse van de telling, de telling (5410 personen) en een namenindex.

  Voor elke persoon werden volgende gegevens, indien in de bron vermeld, opgenomen:

 • wijk
 • gezinsnummer
 • naam
 • leeftijd
 • beroep
 • vader
 • moeder
 • partner
 • het aantal kinderen jonger dan 12 jaar
 • het aantal jaren verblijf in Zele

  Bestelcode EM01: 8,00 €
 • Zeelse paspoorten (1807-1810 en 1814-1832)

   Hier komt de kaft van het boek


   Dit naslagwerk bestaat uit 3 delen: een voorwoord, bronbeschrijving met illustraties en de paspoortgegevens van 771 personen.

  Voor elke persoon werden volgende gegevens, indien in de bron vermeld, opgenomen:
 • naam
 • geboorteplaats
 • geboortejaar
 • beroep
 • woonplaats
 • geletterdheid
 • datum afgifte paspoort(en)
 • plaats(en) van bestemming
 • lengte
 • kleur van het haar, de wenkbrauwen, de baard, de ogen en het gezicht
 • vorm van het voorhoofd, de neus, de mond, de kin en het gezicht
 • bijzondere tekens

  Bestelcode EM06: 8,00 € • Militieregister Zele (1816-1830)

  Hier komt de kaft van de cd-rom

  Dit naslagwerk bestaat uit de militiegegevens van 1381 Zelenaars (geboren tussen 1797 en 1811) en telt 346 bladzijden. Om het milieu te sparen is de publicatie enkel verkrijgbaar in PDF-formaat. Voor elke potenti�le soldaat werden volgende gegevens, indien in de bron vermeld, opgenomen:

 • naam
 • geboorteplaats
 • geboortejaar
 • beroep
 • naam vader, moeder en eventueel voogd
 • persoonsbeschrijving (lengte, kleur van haar, wenkbrauwen, baard, ogen en gezicht, vorm van voorhoofd, neus, mond, kin, merkbare tekenen)
 • militiegegevens (lichting, lotingnummer, beslissing militieraad, opmerkingen)

  Aan de hand van de zoekfunctiein Adobe Acrobat-reader kan er worden gezocht. De mogelijkheid bestaat om bepaalde bladzijden uit te printen.

  Bestelcode EM07: 8,00 €
 • Militieregister Zele (1831-1873)

  Hier komt de kaft van de cd-rom

  Dit naslagwerk bestaat uit de militiegegevens van 4390 Zelenaars (geboren tussen 1812 en 1853) en telt 1098 bladzijden. Om het milieu te sparen is de publicatie enkel verkrijgbaar in PDF-formaat. Voor elke potenti�le soldaat werden volgende gegevens, indien in de bron vermeld, opgenomen:

 • naam
 • geboorteplaats
 • geboortejaar
 • beroep
 • naam vader, moeder en eventueel voogd
 • persoonsbeschrijving (lengte, kleur van haar, wenkbrauwen, baard, ogen en gezicht, vorm van voorhoofd, neus, mond, kin, merkbare tekenen)
 • militiegegevens (lichting, lotingnummer, beslissing militieraad, opmerkingen)

  Aan de hand van de zoekfunctie in Adobe Acrobat-reader kan er worden gezocht. De mogelijkheid bestaat om bepaalde bladzijden uit te printen.

  Bestelcode EM08: 8,00 €
 • Militieregister Zele (1874-1915)

  Hier komt de kaft van de cd-rom

  Dit naslagwerk bestaat uit de militiegegevens van 5308 Zelenaars (geboren tussen 1854 en 1895) en telt 1327 bladzijden. Om het milieu te sparen is de publicatie enkel verkrijgbaar in PDF-formaat. Voor elke potenti�le soldaat werden volgende gegevens, indien in de bron vermeld, opgenomen:

 • naam
 • geboorteplaats
 • geboortejaar
 • beroep
 • lengte
 • geleerdheid
 • naam, geboorteplaats, woonplaats vader, moeder en eventueel voogd
 • militiegegevens (lichting, lotingnummer, beslissing militieraad, opmerkingen)

  Aan de hand van de zoekfunctie in Adobe Acrobat-reader kan er worden gezocht. De mogelijkheid bestaat om bepaalde bladzijden uit te printen.

  Bestelcode EM09: 8,00 € • Register van vertrek (1844-1900)

  Hier komt de kaft van de cd-rom

  Het naslagwerk bestaat uit de gegevens van 14410 Zelenaars (geboren of woonachtig te Zele) die Zele verlaten. Het boek telt 1433 bladzijden. Om het milieu te sparen is de publicatie enkel verkrijgbaar in PDF-formaat op CD-rom. Voor elke burger die Zele verliet werden volgende gegevens, indien in de bron vermeld, opgenomen:

 • naam
 • geboorteplaats, -datum of -jaar
 • burgerlijke stand
 • beroep
 • Zeelse wijk
 • bij wie hij/zij inwoonde te Zele
 • datum van vertrek
 • nieuwe woonplaats
 • eventuele opmerkingen

  Het betreft zowel individuele vertrekken als vertrek in gezinsverband. Aan de hand van de zoekfunctie in Adobe Acrobat-reader kan er worden gezocht. De mogelijkheid bestaat om bepaalde bladzijden uit te printen.

  Bestelcode EM11: 8,00 €


 • Register van aankomst (1844-1900)

  Hier komt de kaft van de cd-rom

  Het naslagwerk bestaat uit de gegevens van 9857 personen die zich voor eerst vestigen in Zele of terugkeren naar hun geboortedorp. Het boek telt 986 bladzijden. Om het milieu te sparen is de publicatie enkel verkrijgbaar in PDF-formaat op CD-rom. Voor elke burger die naar Zele komt werden volgende gegevens, indien in de bron vermeld, opgenomen:

 • naam
 • geboorteplaats, -datum of -jaar
 • burgerlijke stand
 • beroep
 • datum van aankomst
 • komende van
 • Zeelse wijk
 • bij wie hij/zij Zele gaat inwonen
 • eventuele opmerkingen

  Het betreft zowel individuele aankomsten als aankomst in gezinsverband. Aan de hand van de zoekfunctiein Adobe Acrobat-reader kan er worden gezocht. De mogelijkheid bestaat om bepaalde bladzijden uit te printen.

  Bestelcode EM12: 8,00 €