Gezinnen XL - XL2

Hier komt de kaft van de cd

GEZINNEN XL is een duet van Frank Coene en Mark De Block waarin ze jou een kijk geven op Zeelse Gezinnen Extra Large.
In woord en beeld passeren zo maar eventjens 203 Zeelse kroostrijke gezinnen tussen 1900 en 2020 de revue met verhalen over leven, soms overleven en vooral samenleven.

GEZINNEN XL schets jou ook de metamorfose van 120 jaar. De metamorfose van de mode, de haartooi, de fotografie, de naamgeving, de beroepen...

GEZINNEN XL bevat ook 203 kwartierstaten.

Bestellen kan door overschrijving van 25,00 € (verzending: Belgie + 9,20 € port) op rekeningnr. BE47 3770 0096 4680 met vermelding XL en voornaam, naam en adres.
Hier komt de kaft van de cd

GEZINNEN XL2 is het tweede duet van Frank Coene en Mark De Block waarin ze jou een kijk geven op Zeelse Gezinnen Extra Large.
In woord en beeld passeren zo maar eventjens 172 Zeelse kroostrijke gezinnen tussen 1900 en 2020 de revue met verhalen over leven, soms overleven en vooral samenleven.

GEZINNEN XL2 schets jou ook de metamorfose van 120 jaar. De metamorfose van de mode, de haartooi, de fotografie, de naamgeving, de beroepen...

GEZINNEN XL2 bevat ook 172 kwartierstaten.

Bestellen kan door overschrijving van 25,00 € (verzending: Belgie + 8,00 € port) op rekeningnr. BE47 3770 0096 4680 met vermelding XL2 en voornaam, naam en adres.